InnoFit LODESTAR Plus Kit

W pełni nawigowana procedura chirurgiczna

Pełna procedura dla implantów INNO